Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / kwiecień 2017 / Zrealizuj projekt dla młodych w Małopolsce

Zrealizuj projekt dla młodych w Małopolsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych dotacjom na projekty wspierające osoby młode na małopolskim rynku pracy.

PROJEKTY SUBREGIONALNE

W czwartek, 6 kwietnia 2017 r., o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (plac Na Stawach 1, sala 605) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego 24 marca 2017 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - PROJEKTY SUBREGIONALNE.

Celem konkursu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce.

O dotacje będą mogły ubiegać się:

  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe;
  • instytucje dialogu społecznego;
  • instytucje partnerstwa lokalnego.

Kwota przeznaczona na konkurs została podzielona na 6 subregionów: Miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Tarnowski, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Małopolskę Zachodnią. W każdym z subregionów zostanie wybrany jeden operator.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do 4 kwietnia 2017 r. do godziny 10.00 (wtorek).

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można znaleźć na stronie: www.power.wup-krakow.pl.

MAŁE INICJATYWY

10 kwietnia 2017 r. zapraszamy na spotkanie informacyjne (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, sala 306) poświęcone ogłoszonemu 24 marca 2017 r. konkursowi w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Małe Inicjatywy.

Projekty w ramach tzw. Małych Inicjatyw dedykowane są następującym grupom:

  • osobom zamieszkującym obszary wiejskie położone poza ZIT,
  • rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
  • osobom z niepełnosprawnościami.

Zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do 6 kwietnia 2017 r. do godziny 10.00 (czwartek).

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie: www.power.wup-krakow.pl.