Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / maj 2017 / Bezrobocie: Małopolska nadal w czołówce

Bezrobocie: Małopolska nadal w czołówce

W I kwartale 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 6,6%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

Pod koniec I kwartału 2017 r. w małopolskich urzędach pracy było zarejestrowanych 95 824 bezrobotnych. To ponad 26 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2016, co oznacza spadek bezrobocia  rok do roku o jedną piątą.

W stosunku do poprzedniego kwartału bezrobocie prawie nie uległo zmianie - spadek o 0,7 tys, czyli 0,7%.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (4,9%) i śląskim (6,5%).

Pod koniec I kwartału 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 6,6% - o 1,5 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (8,1%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest prawie czterokrotne: od 3,5% w Krakowie do 13,8% w powiecie dąbrowskim.

Stopa bezrobocia niższa lub równa wojewódzkiej wystąpiła w Krakowie i powiatach: myślenickim (5,1%), suskim (5,3%), krakowskim (5,8%), Nowym Sączu (5,8%), bocheńskim (6,1%), wadowickim (6,2%), miechowskim (6,6%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wielicki (6,8%), miasto Tarnów (7,1%), proszowicki (7,4%), oświęcimski (7,8%) i brzeskim (7,8%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: gorlickim (8,4%), olkuskim (9,1%), tarnowskim (9,2%), nowotarskim (9,5%), limanowskim (9,9%), nowosądeckim (10,2%), chrzanowskim (10,6%), tatrzańskim (11,3%) oraz dąbrowskim (13,8%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W ciągu całego kwartału zarejestrowano 38 596, a wyrejestrowano 39 303 bezrobotnych, co oznacza, że saldo odpływu było ujemne (-707 osób).

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w I kwartale 2017 r. 2007 osób zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem było to 2 331 osób). Natomiast 19 471 wyrejestrowanych osób podjęło pracę.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W I kwartale 2017 r. pracodawcy zgłosili ponad 31 tys. ofert pracy - o 37% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły około 29%.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne