Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / maj 2017 / Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pięć instytucji z pięciu subregionów Małopolski pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.

Wsparcia udzielają:

 1. Subregion Małopolska Zachodnia - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu - "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej".
 2. Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z Metropolią Krakowską - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. - "Dobry Czas na Biznes - KOM".
 3. Subregion Tarnowski - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. - "Dobry Czas na Biznes - ST".
 4. Subregion Sądecki - Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o. o. - "Mój szef to ja!".
 5. Subregion Podhalański - Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - "Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą".

Z kolei osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, które ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia nie miały możliwości na wejście lub powrót na rynek pracy mogą skorzystać z projektów realizowanych w ramach Działania 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywy te dają szansę rodzicom dzieci do lat 3 na podjęcie pracy, podczas gdy ich maluchy mają zapewnioną opiekę.

Aktualnie trwa rekrutacja do następujących projektów:

 1. "Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" - wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy" - COLLEGIUM PROGRESSUS.
 2. "Bobolandia II" - Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa.
 3. "Super rodzice wracają do pracy!" - Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka.
 4. "Wracam do pracy! Aktywni rodzice z terenu gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice" - AGNIESZKA OBRAŁ-STANAK ENGLISH CLUB Nauka Języków Obcych.
 5. "Nowi Odkrywcy - szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Agnieszka Wójcikowska Prywatny Żłobek "Mali Odkrywcy".
 6. "Żłobek "Małe Słoneczko" - PBU KONSNETT Zięba Stanisław.
 7. "Olkuskie Smerfy" - Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS.
 8. "Nowy rozdział bajki: rodzice idą do pracy" - "Bajka" Niepubliczny Żłobek s.c. J. Chowaniec, E. Sobczyk.