Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / maj 2017 / Rozmawiali o aktywności zawodowej kobiet

Rozmawiali o aktywności zawodowej kobiet

Zarządzanie firmami, różnice w wynagrodzeniach, aktywność zawodowa, problemy kobiet na rynku pracy - to główne tematy, jakie poruszono podczas konferencji "Czas na Kobiety".

Rozmawiali o aktywności zawodowej kobiet

Konferencja "Czas na Kobiety" w Krakowie, 08.05.2017

Konferencję zorganizowało stowarzyszenie Kongres Kobiet, kobieca organizacja pozarządowa w Polsce, realizująca ogólnopolski projekt "Czas na Kobiety", którego cel stanowi wzmacnianie i aktywizowanie kobiet - by samodzielnie realizowały się w życiu zawodowym, miały wiedzę, chęć, motywację i narzędzia do zakładania własnych biznesów oraz czerpały satysfakcję z pracy.

W trakcie wydarzenia, prowadzonego przez Dorotę Warakomską, Edyta Klimowska-Bobula - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - omówiła sytuację kobiet na lokalnym rynku pracy.

"Udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce od lat 50-tych systematycznie wzrasta. W przedziale wiekowym 15-24 lata widać, że kobiety później niż mężczyźni wchodzą na rynek pracy, studiują w większości w trybie dziennym. Ten poziom wyrównuje się pomiędzy 30. a 45. rokiem życia, potem dynamicznie spada. Na aktywność zawodową kobiet po 50. roku życia mają wpływ: sytuacja rodzinna (konieczność opieki nad wnukami) czy możliwość skorzystania ze świadczeń przedemerytalnych" - wyjaśniała Edyta Klimowska-Bobula.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podkreśliła również, że aż 42,3% pracujących kobiet posiada wykształcenie wyższe - 15% więcej niż pracujących mężczyzn. Różnice między kobietami i mężczyznami widać także w charakterze miejsca pracy. Blisko 1/3 kobiet zatrudniona jest w sektorze publicznym, podczas gdy mężczyzn niespełna 17%.

Edyta Klimowska-Bobula wskazała też problemy, z jakimi borykają się kobiety na rynku pracy, szczególnie związane z segregacją.

"Pojawia się ona już na etapie wyborów edukacyjnych, ale kiedy wchodzimy na rynek pracy, wiąże się z różnego rodzaju stereotypami, barierami prawnymi, które nie dopuszczają kobiet do wykonywania pewnych rodzajów prac, m.in. fizycznych. Choć obecna sytuacja na rynku pracy zmienia poglądy pracodawców - w branży transportowej są oni skłonni zatrudniać kobiety ze względu na to, że są obowiązkowe, nie nadużywają alkoholu, bardzo szybko uczą się prawidłowo przygotowywać dokumenty przewozowe" - zwracała uwagę Edyta Klimowska-Bobula.

Podczas konferencji, która odbyła się 8 maja 2017 r. w Hotelu Polskim pod Białym Orłem w Krakowie, można było także wysłuchać debaty dotyczącej pokonywania barier, wyzwań, stereotypów oraz dobrych praktyk na małopolskim rynku pracy.

Prócz tego uczestniczki konferencji miały szansę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Bilansu Kariery - specjalistycznej usługi doradczej, pozwalającej na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów, które pozwolą uczestnikom projektu "Kierunek Kariera" otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych i komputerowych.

Przypominamy, że z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego. 

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia.