Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / maj 2017 / Targi Pracy w Tarnowie z doradcami zawodowymi i Bilansem Kariery

Targi Pracy w Tarnowie z doradcami zawodowymi i Bilansem Kariery

18 maja doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery w Tarnowie wzięli udział w XXIV Targach Pracy, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

W trakcie targów doradcy zawodowi prezentowali działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Osoby poszukujące pracy chętnie korzystały z konsultacji w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Na stoisku wystawienniczym WUP do dyspozycji klientów były m.in.: wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych oraz broszury dot. problematyki poszukiwania zatrudnienia. Wśród osób poszukujących pracy upowszechniano także informacje o mobilności zawodowej i usługach sieci EURES. Zainteresowaniem cieszyły się informacje o aktualnych ofertach pracy za granicą oraz ulotki i broszury informacyjne tematycznie związane z bezpiecznymi wyjazdami za granicę.

Szczególną uwagę poświęcono usłudze Bilansu Kariery, pozwalającej na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, w tym nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów, które pozwolą uczestnikom projektu "Kierunek Kariera" uzyskać dofinansowanie do szkoleń językowych i komputerowych.

Przypominamy, iż z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.