Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / maj 2017 / Zrób Bilans Kariery podczas konferencji "Czas na Kobiety"

Zrób Bilans Kariery podczas konferencji "Czas na Kobiety"

W poniedziałek, 8 maja 2017 r., uczestniczki konferencji "Czas na Kobiety", będą mogły skorzystać z Bilansu Kariery – specjalistycznej usługi doradczej świadczonej w ramach projektu "Kierunek Kariera", realizowanego przez WUP w Krakowie.

Konferencja jest organizowana przez stowarzyszenie Kongres Kobiet, kobiecą organizację pozarządową w Polsce, realizującą ogólnopolski projekt "Czas na Kobiety". Jego cel stanowi wzmacnianie i aktywizowanie kobiet - by samodzielnie realizowały się w życiu zawodowym, miały wiedzę, chęć, motywację i narzędzia do zakładania własnych biznesów oraz czerpały satysfakcję z pracy.

W trakcie konferencji, która odbędzie się w Hotelu Polskim pod Białym Orłem w Krakowie (ul. Pijarska 17) w godz. 09.00-17.00, będzie można m.in wysłuchać debaty dotyczącej pokonywania barier, wyzwań, stereotypów oraz dobrych praktyk na małopolskim rynku pracy. Weźmie w niej udział Edyta Klimowska-Bobula, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która wcześniej omówi sytuację kobiet na lokalnym rynku zatrudnienia.

Przypominamy, że Bilans Kariery to pewnego rodzaju podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. Bilans Kariery stanowi także pierwszy krok do skorzystania z dofinansowania (nawet do 87%) na szkolenia językowe, ogólne i komputerowe w formie bonów szkoleniowych.

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego. 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, w tym program, znajdują się na stronie: www.kongreskobiet.pl.