Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017

czerwiec 2017

2017-06-30 10:30

Informacja dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prosi o kontakt osoby, które uczestniczyły w projekcie "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego", realizowanym przez Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. i nie otrzymały należnych im świadczeń (np. stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem).

Zobacz więcej

2017-06-28 14:10

Pewna opieka dla seniora!

Nowatorski sposób zapewnienia opieki osobom starszym w miejscu ich zamieszkania – to kolejne przedsięwzięcie WUP w Krakowie, którego realizacja rozpoczęła się 26 czerwca.

Zobacz więcej

2017-06-28 11:05

Zmieniliśmy się dla Was

Od tego miesiąca mieszkańcy Małopolski mogą korzystać z usług doradców zawodowych w odnowionych CIiPKZ w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2017-06-27 14:15

Wymieniali się doświadczeniami na temat potwierdzania efektów uczenia się

27 czerwca 2017 r. w WUP w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Walidacja efektów uczenia się formalnego i pozaformalnego (Effect VPL)".

Zobacz więcej

2017-06-22 10:35

Byliśmy na Wakacyjnych Targach Pracy

W środę, 21 czerwca 2017 r., doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie uczestniczyli w Wakacyjnych Targach Pracy, podczas których zachęcali do skorzystania z usług WUP.

Zobacz więcej

2017-06-22 09:45

Mnożymy możliwości

21 czerwca w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie WUP odbyło się kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: "Mnóż możliwości". Wśród uczestników znaleźli się zarówno doradcy zawodowi z urzędów pracy, jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim.

Zobacz więcej

2017-06-20 13:40

Bony szkoleniowe dla rolników

Do doradców zawodowych w naszym regionie coraz częściej trafiają rolnicy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje. Jak mogą to zrobić?

Zobacz więcej

2017-06-19 08:00

Zmiany w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962).

Zobacz więcej

2017-06-16 12:05

Odwiedź odnowione Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Od 16 czerwca mieszkańcy subregionu tarnowskiego mogą korzystać z usług w odnowionym CIiPKZ w Tarnowie.

Zobacz więcej

2017-06-14 14:20

Zapraszamy na spotkania dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawców z powiatów: nowosądeckiego i tarnowskiego zachęcamy do udziału w spotkaniach poświęconych KFS, z którego można korzystać za pośrednictwem PUP.

Zobacz więcej

2017-06-13 14:00

Rusza program Edukacyjna Gmina Małopolski

W czwartek, 8 czerwca, ogłosiliśmy kolejną edycję programu "Edukacyjna Gmina Małopolski".

Zobacz więcej

2017-06-13 13:40

Byliśmy na Targach Pracy i Edukacji w Dąbrowie Tarnowskiej

W czwartek, 8 czerwca, doradca zawodowy oraz asystent EURES reprezentowali Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie podczas Targów Pracy i Edukacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zobacz więcej

2017-06-13 10:32

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

W środę, 12 czerwca, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się XVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Zobacz więcej

2017-06-12 14:35

VII Małopolski Dzień Uczenia się za nami

10 czerwca zakończyły się obchody VII Małopolskiego Dnia Uczenia się. W tegorocznej edycji MDU wzięło udział prawie 50 instytucji.

Zobacz więcej

2017-06-09 12:20

Małopolskie seminarium sołtysów aktywnych dla rozwoju

Plebiscyt "Edukacyjna Gmina Małopolski" i możliwości dostępne w projekcie "Kierunek Kariera" to główne kwestie, jakie poruszono podczas spotkania z małopolskimi sołtysami.

Zobacz więcej

2017-06-09 09:15

Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim

"Wyzwania dla doradców zawodowych w obliczu reformy edukacji" – to temat spotkania koordynacyjnego dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim, które odbyło się 6 czerwca 2017 r.

Zobacz więcej

2017-06-08 13:45

Małopolska świętuje!

10 czerwca przypada Święto Małopolski, ustanowione przez Województwo Małopolskie w celu budowania małopolskiej wspólnoty i umacniania tworzących ją więzów oraz promocji walorów regionu.

Zobacz więcej

2017-06-07 14:00

Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości za nami

7 czerwca 2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbywały się Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości, podczas których można było spotkać się m.in. z pracodawcami.

Zobacz więcej

2017-06-07 12:35

Zapraszamy do odnowionego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu

Od 7 czerwca 2017 r. mieszkańcy subregionu sądeckiego mogą korzystać z usług doradców zawodowych pracujących w odnowionym CIiPKZ w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2017-06-07 07:31

Bilans Kariery podczas "Babskiego poniedziałku"

5 czerwca doradcy zawodowi z tarnowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej podczas "Babskiego poniedziałku" prezentowali ofertę Centrum oraz promowali wśród uczestników imprezy usługę Bilansu Kariery.

Zobacz więcej