Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Byliśmy na Wakacyjnych Targach Pracy

Byliśmy na Wakacyjnych Targach Pracy

W środę, 21 czerwca 2017 r., doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie uczestniczyli w Wakacyjnych Targach Pracy, podczas których zachęcali do skorzystania z usług WUP.

Byliśmy na Wakacyjnych Targach Pracy

Wakacyjne Targi Pracy, 21.06.2017 r.

Ponadto doradcy udzielali indywidualnych informacji zawodowych o rynku pracy, możliwościach rozwoju zawodowego, wymaganiach stawianych przez pracodawców potencjalnym pracownikom oraz sposobach poszukiwania zatrudnienia. Poszukujący pracy korzystali chętnie z konsultacji dokumentów aplikacyjnych i wskazówek dotyczących przygotowania portfolio. Wszyscy zainteresowani wyjazdem za granicę mogli też dowiedzieć się, jakie są aktualne oferty pracy w ramach sieci EURES oraz jak bezpiecznie wyjechać do krajów UE i EOG w celu podjęcia pracy lub nauki. Zainteresowaniem cieszyły się również materiały informacyjne i broszury dotyczące problematyki rynku pracy. Wśród uczestników targów upowszechniano także informacje o realizowanym przez WUP projekcie "Kierunek Kariera" i możliwości skorzystania z usługi Bilans Kariery.

Z kolei lokalni pracodawcy oraz pośrednicy Młodzieżowego Biura Pracy przedstawiali oferty pracy krótkoterminowej i sezonowej.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 15 pracodawców prezentujących możliwości zatrudnienia, m.in. w branżach takich jak: handel, gastronomia, ogrodnictwo, opieka medyczna, produkcja oraz gospodarka magazynowa.

Targi zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie.