Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

W środę, 12 czerwca, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się XVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

XVII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, 12.06.2017

Na początku posiedzenia przewodniczący rady - Marek Piwowarczyk - wręczył Akt Powołania Stanisławowi Mierzyńskiemu do składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP).

Następnie dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Jacek Pająk - przedstawił sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie za 2016 rok.

Z kolei Edyta Klimowska-Bobula - wicedyrektor urzędu - wprowadziła do tematyki związanej z możliwościami uzyskania dofinansowania na szkolenia w systemie bonów szkoleniowych w Małopolsce. Prezentacje w tym temacie przedstawiły Małgorzata Dudziak i Iwona Musz.

Natomiast wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Alina Paluchowska - zapoznała członków WRRP z informacjami dotyczącymi Oceny sytuacji na małopolskim rynku pracy za 2016 rok oraz wydatkowania środków przez powiatowe urzędy pracy w ramach Funduszu Pracy za 2016 rok.

Podczas posiedzenia Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały odnośnie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w 25 szkołach położonych na terenie województwa małopolskiego. Łącznie zaopiniowano 61 kierunków.