Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki z Macedonii odwiedzili WUP

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki z Macedonii odwiedzili WUP

Działania na rzecz poprawy kształcenia dorosłych w kontekście podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania i rozwijania ogólnych kompetencji w odniesieniu do lokalnych potrzeb rynku pracy to główny temat czwartkowego spotkania z gośćmi z Macedonii.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki z Macedonii odwiedzili WUP

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Macedonii w WUP w Krakowie, 01.06.2017

Z możliwościami dostępnymi w ramach projektu "Kierunek Kariera", adresowanego osób pracujących, przedstawicieli macedońskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, których przywitali: Jacek Pająk - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Krakowie i Edyta Klimowska-Bobula - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zapoznała Małgorzata Dudziak, kierownik inicjatywy. 

Omówiła korzyści wynikające z Bilansu Kariery - specjalistycznej usługi doradczej, pozwalającej na podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. Bilans Kariery stanowi także pierwszy krok do skorzystania z dofinansowania (nawet do 87%) na szkolenia językowe, ogólne (w tym prawo jazdy kat. A i B) i komputerowe w formie bonów szkoleniowych. 

Z kolei o jakości szkoleń w Małopolsce opowiedziała zgromadzonym Justyna Falgier, kierownik Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, które wspiera instytucje szkoleniowe zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swoich usług i działa w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Znak jakości MSUES przyznaje Województwo Małopolskie.

Oprócz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki z Macedonii w trakcie trwającej 5 dni wizyty studyjnej (29 maja - 2 czerwca 2017 r.), zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, odwiedzili również Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Warszawie, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Zobacz zdjęcia.