Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Mnożymy możliwości

Mnożymy możliwości

21 czerwca w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie WUP odbyło się kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: "Mnóż możliwości". Wśród uczestników znaleźli się zarówno doradcy zawodowi z urzędów pracy, jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim.

Mnożymy możliwości

Spotkanie doradców zawodowych w Tarnowie, 21.06.2017 r.

Uczestników przywitała Edyta Klimowska-Bobula, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Przedstawiciele Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie zaprezentowali informacje dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz rekrutacji w XXI wieku.

Alina Kwaśniak z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie omówiła natomiast proces rekrutacji osób chętnych do pracy w policji na stanowiskach mundurowych, a Anna Jadach proces rekrutacji do służby cywilnej.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie - Andrzej Nicpoń i Jolanta Kuboń - opowiedzieli o tym, w jaki sposób ich szkoła wspiera młodzież w realizacji swoich pasji.

"Różnorodność, otwartość, zaangażowanie - to cechy, na które stawiają w ZSE-O" - mówił Andrzej Nicpoń, prezentując próbki prac uczniów.

Prezentacja ta stanowiła dobry wstęp do kolejnej - dotyczącej Portfolio - metody prezentacji kompetencji zawodowych. Portfolio to coś więcej niż CV - to osobiste archiwum zawierające dokumenty z osiągnięciami zawodowymi, edukacyjnymi, przykłady prac czy opracowań autorskich. Dzięki portfolio inni mogą lepiej nas poznać i ocenić nasze umiejętności.

Spotkanie doradców było także okazją do zaprezentowania uczestnikom odnowionego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie.