Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim

Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim

"Wyzwania dla doradców zawodowych w obliczu reformy edukacji" – to temat spotkania koordynacyjnego dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim, które odbyło się 6 czerwca 2017 r.

Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim

Spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych w subregionie nowosądeckim, 06.06.2017

Spotkanie rozpoczęła Marta Olszewska, kierownik Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu,  wprowadzając tym samym  uczestników w tematykę i program spotkania.

Doradcy zawodowi skupili się na możliwości realizacji doradztwa zawodowego w szkołach w kontekście zmian w prawie oświatowym – prezentacje w tym temacie wygłosiła kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa MCDN w Nowym Sączu - Barbara Orłowska.

Podczas spotkania poruszono także zagadnienie Rebranding-u, czyli procesu transformacji w szkołach zawodowych. Ten temat przybliżył zebranym Bolesław Bielak, dyrektor Zespołu Szkół Cech Rzemiosł Różnych, natomiast przedstawicielka Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości kompleksowo omówiła dobre praktyki w tworzeniu Centrów Kompetencji Zawodowych.

Spotkanie zakończyła długa, merytoryczna dyskusja.