Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości za nami

Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości za nami

7 czerwca 2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbywały się Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości, podczas których można było spotkać się m.in. z pracodawcami.

Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości za nami

Otwarcie Transgranicznych Targów Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości, Nowy Sącz, 07.06.2017 r.

Uczestniczący w targach mieli okazję zapoznać się z dostępnymi ofertami pracy w kraju i za granicą, jak i możliwościami podnoszenia kwalifikacji, oferowanymi przez szkoły policealne i uczelnie.

Ponadto odwiedzający stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji na temat możliwości założenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, a osoby zainteresowane zatrudnieniem za granicą - pozyskać informacje dotyczące bezpiecznych wyjazdów do pracy. Doradcy zawodowi informowali również o warsztatach i zajęciach organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu oraz o korzyściach płynących z udziału w projekcie "Kierunek Kariera", adresowanym do osób pracujących, w ramach którego realizowana jest usługa Bilansu Kariery, pozwalająca na podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. Bilans Kariery stanowi także pierwszy krok do skorzystania z dofinansowania (nawet do 87%) na szkolenia językowe, ogólne (w tym prawo jazdy kat. A i B) i komputerowe w formie bonów szkoleniowych.

Transgraniczne Targi Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości odbywają się cyklicznie od 2013 r. Odbywają się w ramach Partnerstwa na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC. Wydarzenie współorganizowane jest przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu oraz Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

O Partnerstwie na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD-DUNAJEC

Partnerstwo powstało w marcu 2013 r. jako efekt wieloletniej współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz powiatowych urzędów pracy z subregionu nowosądeckiego z instytucjami rynku pracy po stronie słowackiej.

Poza urzędami pracy z terenów przygranicznych Polski i Słowacji do Partnerstwa przystąpiły uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, związki pracodawców i inne instytucje związane lub też zainteresowane przepływami pracowników na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji.

W sumie Partnerstwo tworzy 65 instytucji, z tego 34 instytucje z Polski (subregion nowosądecki województwa małopolskiego).

Celem Partnerstwa jest działalność na rzecz transgranicznego rynku pracy w 3 obszarach tematycznych: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej, integracji społeczno-zawodowej poprzez inicjowanie wspólnych projektów i działań na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia mieszkańców przygranicznych obszarów.