Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Trwają warsztaty z zakresu ewaluacji wpływu instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy

Trwają warsztaty z zakresu ewaluacji wpływu instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy

Budowanie świadomości i umiejętności ewaluacji wpływu w celu opartego na dowodach planowania aktywnych środków wpływu na rynek pracy to główna idea warsztatów szkoleniowych, które rozpoczęły się 5 czerwca 2017 r. w Krakowie.

Trwają warsztaty z zakresu ewaluacji wpływu instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy

Warsztaty szkoleniowe z zakresu ewaluacji wpływu instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy, 05.06.2017

Warsztaty szkoleniowe z zakresu ewaluacji wpływu instrumentów Aktywnych Polityk Rynku Pracy, adresowane do pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zaangażowanych w planowanie, projektowanie oraz monitorowanie i ewaluację programów i polityk zatrudnienia, otworzyła Edyta Klimowska-Bobula, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Potrwają one do 8 czerwca 2017 r.

Struktura warsztatów to połączenie dwóch równoległych ścieżek (technicznej i decyzyjnej), ogólnych sesji plenarnych oraz pracy w niewielkich grupach. Obydwie ścieżki są zaprojektowane w taki sposób, aby rozwinąć intuicję w zakresie metod stosowanych do ewaluacji wpływu, tego jak oceniać jakość dowodów oraz lepszego użytkowania informacji.

Ścieżka techniczna, 5-8 czerwca br.

Kurs zaprojektowany dla specjalistów, którzy chcą zdobyć zarówno intuicję, jak i podstawową wiedzę w zakresie ilościowych metod ewaluacji wpływu. 

Kluczowe tematy sesji ścieżki technicznej: teoria, metody i zastosowania:

1. Wnioskowanie przyczynowo-skutkowe.

2. Projekty eksperymentalne: losowy przydział do programów.

3. Model regresji nieciągłej.

4. Różnica w różnicy.

5. Inne techniki.

6. Obliczenia mocy.

7. Projektowanie i planowanie ewaluacji.

8. Studia przypadków pochodzących od praktyków i decydentów.

Ścieżka decyzyjna, 6-7 czerwca br.

Kurs przeznaczony dla dyrektorów odpowiedzialnych za ogólny projekt programów i polityk. Sesje te stanowią podstawy do zrozumienia tego, jak ważne jest stosowanie ewaluacji ze scenariuszem kontrfaktycznym oraz intuicji w różnych metodach. Ewaluacje ze scenariuszem kontrfaktycznym umożliwiają decydentom zrozumienie czy program osiąga swoje zamierzone wyniki lub które opcje konstrukcji projektu są najbardziej opłacalne.

Kluczowe tematy sesji ścieżki decyzyjnej: zarządzanie badaniami wpływu oraz wykorzystywanie wyników w celu zwiększenia efektywności programów:

1. Powody ewaluacji oraz problem przyczynowości.

2. Wykorzystywanie wyników ewaluacji w podejmowaniu decyzji.

3. Powiązanie systemów monitorowania/danych z monitorowania oraz ewaluacji wpływu.

4. Projektowanie i planowanie ewaluacji.

5. Przykłady z ewaluacji programów szkoleniowych dla młodych ludzi.

Organizatorami warsztatów są: Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Bankiem Światowym.

Zobacz zdjęcia.