Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Wymieniali się doświadczeniami na temat potwierdzania efektów uczenia się

Wymieniali się doświadczeniami na temat potwierdzania efektów uczenia się

27 czerwca 2017 r. w WUP w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Walidacja efektów uczenia się formalnego i pozaformalnego (Effect VPL)".

Wymieniali się doświadczeniami na temat potwierdzania efektów uczenia się

Spotkanie dotyczące projektu "Walidacja efektów uczenia się formalnego i pozaformalnego (Effect VPL)", 27.06.2017

Celem projektu, finansowanego w ramach programu ERASMUS+, jest zbadanie polityk i praktyk dotyczących walidacji w czterech krajach europejskich: Niemczech, Danii, Turcji i Polsce. 

Czym jest walidacja? To jeden z ważniejszych elementów zintegrowanego systemu kwalifikacji. Ten wieloetapowy proces służy sprawdzaniu czy niezależnie od sposobu uczenia się kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte przez osobę uczącą się. Dzięki niej możliwe jest potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych m.in. poza systemem edukacji formalnej, na przykład przez udział w szkoleniach, wolontariacie czy w wyniku własnych doświadczeń. Tego rodzaju podnoszenie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji wysokiej jakości wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie, wspieraną w całej Europie.

Spotkanie zorganizowane w WUP miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze walidacji w Niemczech i w Polsce oraz przedstawienie informacji o projekcie.

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Lidera projektu - Uniwersytetu w Bremie, Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Wszechnicy UJ - Partnera projektu. Do dyskusji na temat walidacji zostali zaproszeni też przedstawiciele Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zajmujący się potwierdzaniem efektów uczenia się.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.