Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / czerwiec 2017 / Zapraszamy na spotkania dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zapraszamy na spotkania dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawców z powiatów: nowosądeckiego i tarnowskiego zachęcamy do udziału w spotkaniach poświęconych KFS, z którego można korzystać za pośrednictwem PUP.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy, funkcjonujący na podstawie znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z jego środków pracodawcy mogą sfinansować kursy, szkolenia, studia podyplomowe, nawet do wysokości 100% wartości kształcenia.

Spotkania odbędą się:

  • dla pracodawców z powiatu nowosądeckiego: 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego (ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz) w sali 114 o godz. 10.00 lub 12.00;
  • dla pracodawców z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa: 22 czerwca 2017 r. w Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów) w sali 126 o godz. 09.30 lub 11.30.

Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo na adres: kfs@wup-krakow.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 428 78 25. Ilość miejsc ograniczona.