Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / lipiec 2017 / Bezrobotni znaleźli pracę przy zabytkach

Bezrobotni znaleźli pracę przy zabytkach

Muzea, biblioteki, urzędy gmin, centra i domy kultury – to w tych miejscach zdobywają doświadczenie zawodowe uczestnicy Programu Regionalnego "Konserwator".

W ciągu 2 lat ponad 300 bezrobotnych Małopolan weźmie udział w programie  "Konserwator", który łączy pomoc kierowaną do osób pozbawionych pracy z działaniami mającymi na celu wsparcie kadrowe instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania dotyczące ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski.

"Od początku 2017 roku pracownicy urzędu rozpoczęli współpracę z 66 instytucjami kultury, które zorganizują miejsca stażu, prac interwencyjnych czy robót publicznych zlokalizowanych w 15 powiatach Małopolski. Instytucje te zainteresowane są przyjęciem osób bezrobotnych w ramach różnych form wsparcia jako opiekunów ekspozycji, przewodników i asystentów muzealnych, animatorów kultury, konserwatorów, pracowników promocji czy bileterów" - informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Do małopolskich instytucji kultury powiatowe urzędy pracy skierowały do tej pory już 150 Małopolan. Są oni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na okres do 12 miesięcy lub odbywają staże trwające nie dłużej niż pół roku.

"Spadek bezrobocia w regionie to kluczowa sprawa dla samorządu województwa, dlatego wszelkie działania podejmowane w kierunku aktywizacji osób bezrobotnych mają dla nas ogromne znaczenie. Niezwykle cieszy nas fakt, że w Małopolsce coraz chętniej inwestują przedsiębiorcy, a tworzenie nowych miejsc pracy przyczynia się do spadku bezrobocia w regionie, które pod koniec maja br. wyniosło 6%" - mówi Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jak podaje Anita Kronenberger, kierownik Działu Administracji i Kadr w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, aktualnie w nowosądeckim muzeum w ramach programu pracuje 10 stażystek - osiem w Miasteczku Galicyjskim i Skansenie w Nowym Sączu, jedna w Muzeum Nikifora w Krynicy Zdrój oraz jedna w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej. Panie znalazły zatrudnienie jako opiekunki ekspozycji i przewodniczki, co w tym roku jest szczególnie ważne w Skansenie, który częściowo jest w remoncie i zwiedzanie jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem.

"Konserwator" to program, który zapewnia w sezonie letnim prawidłowe funkcjonowanie wszystkich oddziałów naszego muzeum. Przyjmujemy stażystów od wielu lat - poprzednio w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego również pod nazwą "Konserwator". Przy ograniczonych środkach finansowych jest to jedyna możliwość wsparcia kadrowego w okresie letnim, kiedy ilość zwiedzających jest z każdym rokiem coraz większa" - mówi Anita Kronenberger.

Podróżując po Małopolsce, uczestników programu "Konserwator" można też spotkać m.in. w: Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie, Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku, Libiąskim Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, Trzebińskim Centrum Kultury, Zjednoczeniu Łemków w Gorlicach, Instytucie Archeologii i Etnografii PAN, Muzeum Historycznym w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Małopolskim Centrum Kultury „Sokół", Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim, Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury oraz urzędach gmin: Moszczenica, Lipnica Murowana i Dębno.

Program realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z 15 powiatowymi urzędami pracy: w Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Wadowicach, Wieliczce, Zakopanem, Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu i Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

"Konserwator" finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Jego wartość to prawie 2,7 mln zł,  z czego na realizację programu w 2017 roku przeznaczono ponad 1,3 mln zł.