Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / lipiec 2017 / Rolniku, skorzystaj z dopłat na szkolenia!

Rolniku, skorzystaj z dopłat na szkolenia!

Produkty wytwarzane przez małopolskie gospodarstwa zyskują coraz więcej zwolenników za granicą, dlatego dla rolników staje się ważna znajomość języków obcych. Aby usprawniać produkcję, muszą z kolei znać technologie cyfrowe.

Rolniku, skorzystaj z dopłat na szkolenia!

Adam Musiał z doradcą zawodowym

Wszystko po to, aby być krok przed konkurencją.

W projekcie "Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, rolnicy mogą korzystać z bonów na szkolenia, dzięki którym mają szansę podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym rozwinąć skrzydła.

Rolnicy zapłacą bonami za uczestnictwo w kursach, np. językowych, komputerowych czy prawa jazdy. Bony pokryją nawet do 87% kosztów szkolenia. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego zarezerwowano na ten cel niemal 94 mln zł.

Adam Musiał, rolnik z sołectwa Nadzów w powiecie proszowickim, który razem z żoną uprawia 12 hektarów ziemi, zdecydował się na przystąpienie do projektu "Kierunek Kariera". Do tej pory sięgał po dofinansowanie unijne wyłącznie na kupno wyposażenia i urządzeń, co poprawiło organizację pracy w jego gospodarstwie i przyczyniło się do wzrostu produkcji. Uważa, że warto korzystać z pomocy i wiedzy doradców zawodowych, a także oferowanych w projekcie bonów szkoleniowych.

"W "Kierunku Kariera" dobre jest to, że każdy sam decyduje, na jakie szkolenia przeznaczy bony, oraz kiedy i gdzie je zrealizuje. Cieszę się, że również rolnicy mogą wziąć udział w tym projekcie" - mówi Adam Musiał.

Pierwszym krokiem do otrzymania bonu jest skorzystanie z Bilansu Kariery, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach WUP-u w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, ponieważ doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski. Miejsca dyżurów znajdują się TUTAJ.

Bilans Kariery mogą wykonać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

Od początku realizacji projektu "Kierunek Kariera" ponad 2,5 tys. osób zostało objętych wsparciem. Rozdano bony na łączną kwotę 840 tys. zł. Według szacunków do 2023 roku uda się przeszkolić nawet do 25 tys. osób, warto więc starać się o udział w projekcie.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 619 84 55 lub w serwisie Małopolski Pociąg do Kariery.