Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / lipiec 2017 / Transfer zasiłku po pracy za granicą

Transfer zasiłku po pracy za granicą

Prawie 1400 osób w samej Małopolsce pobierało w 2016 r. zasiłek dla bezrobotnych, którzy powrócili do kraju po pracy za granicą, a 530 transferowało zasiłek z krajów UE, EOG.

Najwięcej osób pobiera świadczenia po pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Austrii oraz Niemczech - wynika z danych naszego urzędu.

W przypadku utraty pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii warto pamiętać o kilku kwestiach, które w znacznym stopniu ułatwią ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych czy szukanie pracy u kolejnego pracodawcy.

Na przykładzie Wielkiej Brytanii

"Załóżmy, że Polak wykonujący w Wielkiej Brytanii legalną i udokumentowaną pracę kończy zatrudnienie i chce wrócić do kraju. Może wówczas się starać o prawo do zasiłku dla bezrobotnych na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w Wielkiej Brytanii. Musi się jednak o niego postarać jeszcze przed wyjazdem do Polski. Jeżeli tego nie zrobi na miejscu, wróci do kraju i zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych na warunkach i w wysokości zasiłku wypłacanego w Polsce" - informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Warto więc pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze należy starać się o ustalenie prawa do zasiłku w kraju wykonywania ostatniego zatrudnienia, bo jest to często korzystniejsze finansowo. W niektórych przypadkach zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany za granicą na okres dłuższy niż w Polsce.

"Dodatkowo świadczenia uzyskane na przykład w Wielkiej Brytanii można po okresie 4 tygodni, transferować do Polski. Oznacza to, że możemy mieszkać i szukać pracy w Polsce, a równocześnie przez okres 3 do 6 miesięcy pobierać zasiłek przyznany w Wielkiej Brytanii" - dodaje dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Co zrobić, żeby móc transferować zasiłek? Należy zgłosić taką chęć w HM Revenue & Customs w Wielkiej Brytanii. W tej instytucji osoba bezrobotna będzie pobierała świadczenia i dlatego to ona wyda osobie bezrobotnej dokument U2, potwierdzający prawo do transferu zasiłku do Polski. Transfer zasiłku będzie niemożliwy, jeżeli decyzję o ubieganie się o zasiłek osoba bezrobotna podejmie dopiero w Polsce. Wówczas - przypomnijmy - będzie miała prawo do zasiłku wyłącznie na zasadach obowiązujących w naszym kraju.

Osoba, która chce transferować zasiłek, powinna po powrocie do Polski zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania i zgłosić urzędnikowi transfer zasiłku wraz z dokumentem U2. Na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy ma tylko 7 dni (ostateczna data jest napisana na U2). Przypominamy, że rejestracji nie można dokonać w wojewódzkim urzędzie pracy, jak często informują polskich obywateli urzędnicy zagranicznych instytucji. Instytucjami właściwymi do rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Polsce są PUP-y.

W kolejnym kroku PUP przesyła dokumenty do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Ten po otrzymaniu informacji o dochowaniu przez osobę starająca się o transfer wszystkich formalności informuje zagraniczną instytucję o tym, że jest ona osobą poszukującą pracy w Polsce. Mając taką wiedzę, zagraniczna instytucja ma podstawę do uruchomienia transferu.

Podsumowując, osoba bezrobotna powinna starać się o uzyskanie zasiłku w pierwszej kolejności w kraju ostatniego zatrudnienia. Jednak w sytuacji, gdy otrzymała odmowę lub w ogóle nie złożyła tam wniosku, po powrocie do kraju powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, aby ubiegać się o ustalenie prawa do zasiłku na zasadach polskich.

Lista instytucji centralnych w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii dostępna jest tutaj.