Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / sierpień 2017 / Niskie bezrobocie w Małopolsce

Niskie bezrobocie w Małopolsce

W II kwartale 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 5,8%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

Pod koniec II kwartału 2017 r. w małopolskich urzędach pracy było zarejestrowanych 83 350 bezrobotnych. To ponad 20 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2016, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku o jedną piątą.

W stosunku do poprzedniego kwartału bezrobocie zmniejszyło się o 4%.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (4,2%) i śląskim (5,7%).

Pod koniec II kwartału 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 5,8% - o 1,3 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (7,1%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest prawie czterokrotne: od 3,2% w Krakowie do 12% w powiecie dąbrowskim.

Stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej wystąpiła w Krakowie (3,2%) i powiatach: myślenickim (4,0%), suskim (4,4%), Nowym Sączu (4,5%), krakowskim (5,1%), bocheńskim (5,4%) i wadowickim (5,6%). 

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wielicki (5,9%), miechowski (6,0%), miasto Tarnów (6,4%), brzeski (6,5%), oświęcimski (6,8%) oraz gorlicki (7,0%).

Ze skalą bezrobocia wyższą niż ogólnopolska mamy do czynienia w powiatach: proszowickim (7,2%), nowotarskim (7,6%), tarnowskim (8,1%), olkuskim (8,5%), limanowskim (9,0%), nowosądeckim (9,0%), chrzanowskim (9,3%), tatrzańskim (10,8%) i dąbrowskim (12,0%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W ciągu całego II kwartału zarejestrowano 31 209, a wyrejestrowano 43 683 bezrobotnych, co oznacza, że saldo odpływu było ujemne (-12 474 osoby).

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w II kwartale 2017 r. 1 616 osób zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem było to 2 073 osoby). Natomiast 20 415 wyrejestrowanych osób podjęło pracę.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W II kwartale 2017 r. pracodawcy zgłosili ponad 28 845 ofert pracy - o 8,5% mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oferty pracy subsydiowanej stanowiły około 26,5%.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne