Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / sierpień 2017 / Szukamy partnerów

Szukamy partnerów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął prace nad modelem nowatorskiego rozwiązania problemów, z jakimi borykają się osoby zależne, starsze i ich opiekunowie.

W obliczu prognoz demograficznych, które przewidują, że do 2030 r. 8,2 miliona Polaków będzie miało powyżej 65 lat, zaspokajanie potrzeb starzejącego się społeczeństwa w kontekście niewspółmiernie rosnących nakładów środków publicznych wydaje się być sprawą dużej wagi.

Chcielibyśmy wypracować wspólnie z interesariuszami społecznymi i biznesowymi  model, który pozwoli na urynkowienie usług wspierających osoby zależne, upowszechni świadomość ich istnienia i zwiększy liczbę osób korzystających z takich usług, poza aktualnie korzystającymi w ramach pomocy społecznej lub usług prywatnych  - najczęściej zbyt drogich dla przeciętnego Kowalskiego.

Obecnie poszukujemy różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które mają świadomość występowania tych problemów, posiadają doświadczenie w ich rozwiązywaniu i są otwarte na innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Zależy nam na pozyskaniu partnerów, którzy będą mogli nas wesprzeć doświadczeniem w zakresie realizacji przedsięwzięć dla osób zależnych w podeszłym wieku i będą gotowi do nawiązania stałej lub okazjonalnej współpracy. Cenna będzie dla nas również opinia środowiska organizacji pozarządowych w zakresie komercjalizacji niektórych usług, wykorzystania nowoczesnych technologii w projektowanym systemie, jak i możliwości pozyskania środków zasilających system (poza środkami z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego).

Więcej informacji na temat obligacji społecznych, jak i samego projektu znajdziecie Państwo w załączonym pliku.

W razie jakichkolwiek pytań lub też chęci spotkania się - prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: os@wup-krakow.pl. Spotkanie może odbyć się zarówno u zainteresowanego podmiotu, jak i w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.