Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / wrzesień 2017 / Jakość szkoleń i doradztwa – wspólna sprawa samorządu i biznesu

Jakość szkoleń i doradztwa – wspólna sprawa samorządu i biznesu

Już w najbliższy piątek w Krakowie odbędzie się dyskusja nad jakością międzynarodowych standardów zawodu konsultanta zarządzania.

Jakość szkoleń i doradztwa – wspólna sprawa samorządu i biznesu

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych

Małopolska stawia na wysoką jakość usług szkoleniowych, czego wyrazem było wypracowanie w 2010 roku, m.in. z firmami szkoleniowymi, Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Rynek szkoleniowy zmienia się - w ofercie firm obok szkoleń znajdują się również konsulting, coaching, doradztwo zawodowe. Usługi te nierzadko łączą się ze sobą. W odpowiedzi na ten trend w tym roku w MSUES zostały postawione wymagania wobec instytucji i osób świadczących usługi doradcze. O tym, czym są standardy oraz co dają konsultantom i ich klientom, będzie mowa podczas konferencji „Zawód konsultant - międzynarodowe standardy zawodu konsultanta zarządzania", która odbędzie się 22 września w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Celem konferencji jest przedstawienie międzynarodowych standardów zawodu konsultanta zarządzania, omówienie praktyki w różnych krajach i dyskusja nad standaryzacją w konsultingu. Program obejmuje wystąpienia biznesowych praktyków o uznanym w kraju i na świecie autorytecie, m.in. dr. hab. Ryszarda Stockiego, dr. Krzysztofa Brocławika, Piotra Piaseckiego, Ekateriny Ignatovej czy Poula Gøbela. Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą mówili o wpływie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych na jakość usług rozwojowych oferowanych w Małopolsce osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Przypomnijmy, że MSUES zostały wypracowane kilka lat temu przez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zrzeszające instytucje publiczne i prywatne z sektora rynku pracy, edukacji i szkoleń. Znak jakości MSUES zaczął funkcjonować na rynku szkoleniowym w 2014 roku, przyznaje go Województwo Małopolskie. Jest to jedyny w Polsce znak jakości przyznawany przez samorząd.

- MSUES to dobry przykład na współdziałanie sektora publicznego i prywatnego na rzecz poprawy jakości usług rozwojowych, skierowanych do mieszkańców Małopolski oraz pracodawców z regionu - mówi Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Sukces tego rozwiązania w Małopolsce był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu środowisk związanych z kształceniem osób dorosłych i wspieraniem ich aktywności na rynku pracy. Zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne cały czas chcą uczestniczyć w kształtowaniu systemu zapewniania jakości opartego na MSUES - dodaje dyrektor Pająk.

Aktualizacja MSUES, która nastąpiła w 2017 roku dzięki zaangażowaniu Partnerstwa oraz instytucji ze znakiem jakości MSUES, związana jest z dynamiką rynku szkoleniowego. Nowy MSUES dotyczy usług rozwojowych - zarówno szkoleniowych, jak i doradczych, w tym usług poradnictwa zawodowego, doradztwa biznesowego, coachingu i mentoringu.

MSUES to tylko jeden z tematów obecnych na konferencji „Zawód konsultant - międzynarodowe standardy zawodu konsultanta zarządzania". Podczas wydarzenia będzie mowa również o wyzwaniach w pracy konsultanta zarządzania, wymaganiach biznesu wobec procesu konsultingowego oraz o psychologicznych aspektach tego zawodu. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać doświadczenia rynku konsultingowego w Danii. Goście panelu dyskusyjnego będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jak przygotować konsultantów do coraz wyższych oczekiwań biznesu.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w ramach projektu „European Management Consultant - competency development programme". Partnerem konferencji „Zawód konsultant" jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego.