Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / wrzesień 2017 / O portfolio na spotkaniu doradców w Tarnowie

O portfolio na spotkaniu doradców w Tarnowie

26 września w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: "Pomnóż umiejętności", mające na celu koordynację poradnictwa zawodowego w subregionie tarnowskim oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej i integracji środowiska doradców zawodowych.

O portfolio na spotkaniu doradców w Tarnowie

Spotkanie z doradcami zawodowymi w Tarnowie, 26.09.2017 r.

Uczestników, wśród których znaleźli się zarówno doradcy zawodowi z urzędów pracy, jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim, przywitała Edyta Klimowska-Bobula, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Następnie kierownik Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, Anna Michałek-Kiełbasa, omówiła planowane działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, równocześnie zapraszając do współpracy podczas przedsięwzięcia.

W trakcie spotkania kontynuowana była również tematyka kompetencji zawodowych - możliwości ich zdobywania poprzez różne aktywności – w szkole czy pracy zawodowej, ich rozwijania na różnych etapach życia edukacyjno-zawodowego oraz bilansowania i prezentowania pracodawcom.

Przykłady dobrych praktyk w szkolnym doradztwie zawodowym przedstawiły Magdalena Szpunar oraz Marzena Żmuda ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie. Zaprezentowały inicjatywy rozwijające zainteresowania, pasje młodzieży, m.in. w ramach realizowanego projektu Erasmus+. Z kolei o zdobywaniu umiejętności zawodowych mówiła Agnieszka Bryndal z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, prezentując projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI".

Podsumowaniem dla myśli przewodniej spotkania była część poświęcona portfolio. W tematykę wprowadziła Wioletta Niewola, doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, podkreślając, że portfolio to coś więcej niż CV - to osobiste archiwum zawierające dokumenty z osiągnięciami zawodowymi, edukacyjnymi, przykłady prac czy opracowań autorskich.

W części warsztatowej uczestnicy w praktyce opracowywali portfolio "idealnego" doradcy zawodowego.

Doradcy zawodowi w swoich komentarzach oceniających spotkanie wskazywali na dużą przydatność prezentowanych treści i wyrazili zainteresowanie udziałem w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości.