Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / wrzesień 2017 / Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z Turcji odwiedzili WUP

Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z Turcji odwiedzili WUP

Rynek pracy w Małopolsce, działalność WUP w Krakowie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to główne tematy piątkowego spotkania z gośćmi z Turcji.

Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z Turcji odwiedzili WUP

Uczestnicy wizyty studyjnej z Turcji w WUP w Krakowie, 08.09.2017 r.

8 września 2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przybyli uczestnicy wizyty studyjnej z Turcji, którzy wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują projekt finansowany ze środków unijnych pn. "Pomoc techniczna na rzecz poprawy integracji społecznej i zatrudnienia osób w trudnej sytuacji", jakiego cel stanowi promowanie integracyjnego rynku pracy z możliwościami dla osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych zawodowo w celu zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy. 

Podczas spotkania omówiono specyfikę regionu Małopolski, w tym podziału administracyjnego, ludności, warunków życia, rynku pracy oraz metod pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Zaprezentowano również zrealizowane projekty wspierające Małopolan na rynku pracy, m.in. "50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni", "Holownik", "Konserwator", "Express do zatrudnienia". Nie zabrakło też informacji o działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w tym jego misji i zadań, oraz elementów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.