Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności / Rok 2017 / wrzesień 2017 / Zrób Bilans Kariery podczas Targów Edukacyjnych w Krakowie!

Zrób Bilans Kariery podczas Targów Edukacyjnych w Krakowie!

W najbliższą niedzielę, 10 września 2017 r., zachęcamy do udziału w Targach Edukacyjnych w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie, podczas których przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą zachęcali do skorzystania z Bilansu Kariery i innych usług.

Bilans Kariery jest podsumowaniem dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, ale nieudokumentowanych. Bilans Kariery stanowi również pierwszy krok do otrzymania bonów na szkolenia językowe, w zakresie kompetencji cyfrowych oraz inne szkolenia ogólne, w tym prawo jazdy kat. A i B.

Z usługi Bilansu Kariery, oferowanej w ramach projektu "Kierunek Kariera", będą mogły skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników, opłacające składki w KRUS), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

Zapraszamy w godz. od 11.00 do 17.00 na ul. Papierniczą 2 w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące Targów Edukacyjnych można znaleźć na stronie: dworek.eu.