Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności

Aktualności

2010-06-10 14:35

Filmoteka – Pociąg do kariery: Poczucie własnej wartości

Filmoteka - Pociąg do kariery - taki tytuł noszą spotkania filmowo-dyskusyjne, organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 czerwca 2010 roku w godz. 12.00-14.00 pn.: "Poczucie własnej wartości".

Zobacz więcej

2010-06-10 14:25

Zapraszamy na zajęcia "Metody poszukiwania pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. Metody poszukiwania pracy.

Zobacz więcej

2010-06-09 15:45

Konkurs na plakat o Europejskim Funduszu Społecznym

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na zaprojektowanie plakatu o Europejskim Funduszu Społecznym.

Zobacz więcej

2010-06-09 09:45

Małopolska chce być regionem wiedzy

Dnia 8 czerwca 2010 r. w Auli Florianka w Krakowie odbyła się III Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę”, której organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2010-06-08 13:40

Zapraszamy na spotkanie informacyjne "Planowanie kariery zawodowej"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chcących zaplanować ścieżkę kariery zawodowej pn. "Planowanie kariery zawodowej".

Zobacz więcej

2010-06-04 12:35

Zapraszamy na zajęcia: "Metody poszukiwania pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy pn. "Metody poszukiwania pracy".

Zobacz więcej

2010-06-04 12:15

Zapraszamy na warsztaty "Własna firma – zanim zrealizujesz pomysł"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty pn. „Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł".

Zobacz więcej

2010-05-31 15:10

Współpraca transgraniczna w WUP Kraków

21 maja 2010 r. w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zorganizował spotkanie partnerów polskich i słowackich realizujących Wojewódzki Grant EURES na lata 2009 – 2010 – działania transgraniczne.

Zobacz więcej

2010-05-27 15:15

III konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę"

8 czerwca 2010 r. odbędzie się III konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę". Wiodącym tematem będzie "Odpowiedzialność za swój rozwój". Konferencja odbędzie się w Krakowie przy ul. Basztowej 8, w Auli "Florianka".

Zobacz więcej

2010-05-25 14:05

Zajęcia "Poznaj komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w porozumieniu z Fundacją Współpracy Chrześcijańskiej w Krakowie zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych uzyskaniem umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i poszukiwania pracy przez Internet pn. ”Poznaj komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy”

Zobacz więcej

2010-05-25 13:50

Zajęcia "Moja wizytówka u pracodawcy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia: „Moja wizytówka u pracodawcy”.

Zobacz więcej

2010-05-19 14:55

Sytuacja na małopolskim rynku pracy - stan na koniec kwietnia b.r.

Zespół Strategii Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprasza do zapoznania się z kolejnym miesięcznym sprawozdaniem z sytuacji na rynku pracy w Małopolsce.

Zobacz więcej

2010-05-17 14:10

Informacja dla osób składających wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje osoby ubiegające się o dofinansowanie projektów ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, że zostało czasowo wstrzymane dofinansowanie dla wniosków złożonych w ramach ogłoszonych w 2010 roku konkursów.

Zobacz więcej

2010-05-13 13:05

Zajęcia "Kompetentni poprzez mobilność..."

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chcących zaplanować ścieżkę kariery zawodowej pn. "Kompetentni poprzez mobilność - rozwijamy się przez całe życie – planowanie kariery zawodowej"

Zobacz więcej

2010-05-11 12:40

Spotkanie z doradcami zawodowymi ze Szwecji

W dniu 07.05.2010r. gościliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie grupę 15 doradców zawodowych ze Szwecji. Pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków zaprezentowali ofertę Centrum i podstawowe funkcje, jakie ono pełni.

Zobacz więcej

2010-05-07 16:40

Podsumowanie Dni Pracy Edukacji i Szkoleń 2010

Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w trzech miastach Małopolski (Tarnowie, Nowym Sączu oraz Krakowie) odwiedziło ponad 5 tys. mieszkańców z trzech regionów Małopolski: obszaru tarnowskiego, nowosądeckiego oraz krakowskiego. To już po raz drugi mieszkańcy Małopolski mogli skorzystać z krajowych ofert pracy i ofert krajów Unii Europejskiej, a także innych usług publicznych służb zatrudnienia i instytucji, które były współorganizatorami wydarzenia, partnerami czy wystawcami.

Zobacz więcej

2010-05-05 14:00

Konkursy o uczeniu się przez całe życie rozpoczęte!

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach propagujących ideę uczenia się przez całe życie. Publikujemy regulaminy konkursów dla uczniów - rysunkowego i literackiego oraz dla gmin, na Edukacyjną Gminę Małopolski 2010. Czekają ciekawe nagrody!

Zobacz więcej

2010-04-30 16:10

4 maja - zmiana w pracy urzędu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja (wtorek) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie nieczynny. Uczestnictwo w Dniach Pracy można zgłaszać w tym dniu pod numerem tel. 12 424 07 38.

Zobacz więcej

2010-04-30 15:55

Sytuacja na małopolskim rynku pracy w 2009 r.

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi raportami, wykorzystanymi do opracowania "Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego" w 2009 r.

Zobacz więcej

2010-04-26 10:35

Sytuacja na małopolskim rynku pracy - stan na koniec marca b.r.

Zespół Strategii Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie sporządził kolejne miesięczne sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w Małopolsce.

Zobacz więcej