Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności

Aktualności

2016-07-06 10:55

Bezrobotni z szansą na znalezienie stałej pracy

Trwa II edycja zlecania działań aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. Dzięki niej 2000 długotrwale bezrobotnych Małopolan w latach 2016-2017 będzie miało szansę na podjęcie stałego zatrudnienia.

Zobacz więcej

2016-07-05 09:55

Budżet obywatelski Małopolski - ostatnie godziny głosowania!

Tylko do 6 lipca 2016 r. Małopolanie mogą głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.

Zobacz więcej

2016-07-05 06:50

Otrzymaj zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Są wakacje. Wielu z nas wyjeżdża w tym czasie do pracy w krajach należących do UE, EOG lub Szwajcarii. Co należy zrobić, kiedy straci się pracę?

Zobacz więcej

2016-07-04 14:15

Wiemy, kto udzieli dotacji na założenie działalności gospodarczej

Pięć instytucji z pięciu subregionów Małopolski pomoże beneficjentom w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Łącznie do zainteresowanych trafi dotacja w wysokości ponad 99 mln zł.

Zobacz więcej

2016-07-04 09:05

Zrób Bilans Kariery w Bochni

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Zamiejscowy w Bochni, we wtorek, 5 lipca 2016 r., zapraszają na Bilans Kariery.

Zobacz więcej

2016-06-27 11:40

Nabór na ekspertów w dziedzinie Medycyna pracy - programy zdrowotne

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM w dziedzinie Medycyna pracy – programy zdrowotne.

Zobacz więcej

2016-06-25 12:40

Wypełnij ankietę na temat poszukiwania pracy!

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat do udziału w badaniu dotyczącym poszukiwania pracy, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych".

Zobacz więcej

2016-06-24 12:10

O MSUES na Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Pozaformalnej

W czwartek, 23 czerwca, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie brał udział w Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Pozaformalnej w Łodzi, podczas którego rozmawiano o jakości usług szkoleniowych: rozwiązaniach projakościowych i potrzebie wpływania na jakość w edukacji pozaformalnej.

Zobacz więcej

2016-06-23 15:18

Pracodawco, zgłoś się do konkursu Lodołamacze 2016

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zachęcają do zgłaszania się do XI edycji konkursu Lodołamacze, adresowanego do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz.

Zobacz więcej

2016-06-22 08:45

Trwa głosowanie w ramach Budżetu obywatelskiego Małopolski

Małopolanie mogą już głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie.

Zobacz więcej

2016-06-17 14:10

Spotkanie dla doradców zawodowych w subregionie tarnowskim

W czwartek, 16 czerwca, w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie WUP w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: „Od czego zależy zatrudnienie?”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele powiatowych urzędów pracy oraz instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim.

Zobacz więcej

2016-06-17 10:45

Nabór instytucji audytujących w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Zapraszamy firmy audytujące do współpracy w zakresie weryfikacji instytucji szkoleniowych na zgodność z MSUES.

Zobacz więcej

2016-06-17 09:20

Dyżurujemy w Gorlicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zaprasza do korzystania z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Miasta w Gorlicach.

Zobacz więcej

2016-06-16 12:30

Chcesz założyć własną firmę? Dowiedz się, jak zdobyć na nią pieniądze!

Masz mnóstwo innowacyjnych pomysłów i myślisz o założeniu własnej firmy? Dowiedz się, jak i skąd pozyskać na to unijne środki.

Zobacz więcej

2016-06-15 10:50

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

We wtorek, 14 czerwca, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Zobacz więcej

2016-06-14 13:40

Spotkania informacyjne dla beneficjentów PO WER za nami

6 i 7 czerwca 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyły się spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz więcej

2016-06-13 13:10

Zdobądź nasz bilet i szansę na dofinansowanie!

Tylko do 16 czerwca możesz otrzymać bilet na Bilans Kariery i szansę uzyskania nawet 87% dofinansowania na szkolenie językowe lub komputerowe w formie bonów szkoleniowych.

Zobacz więcej

2016-06-13 10:10

Weź udział w Targach Pracy i Edukacji w Dąbrowie Tarnowskiej

We wtorek, 14 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbędą się Targi Pracy i Edukacji, które organizuje Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zobacz więcej

2016-06-09 12:50

Małopolska świętuje

10 czerwca przypada Święto Małopolski, ustanowione przez Województwo Małopolskie w celu budowania małopolskiej wspólnoty i umacniania tworzących ją więzów oraz promocji walorów regionu.

Zobacz więcej

2016-06-09 10:40

O działaniach na rynku pracy ze środków unijnych w Zatorze

We wtorek, 7 czerwca, w Zatorskim Centrum Aktywizacji Zawodowej odbyło się seminarium pt. „Wsparcie na rzecz rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020”, podczas którego Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, omówił działania w obszarze rynku pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz więcej