Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności

Aktualności

2015-07-01 15:30

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

1 lipca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Było to pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczył nowopowołany Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Jacek Pająk.

Zobacz więcej

2015-07-01 15:00

Zawodowy start małopolskich absolwentów

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wynikami badania absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce.

Zobacz więcej

2015-07-01 12:39

Spotkanie dla projektodawców POWER

30 czerwca 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 18 czerwca 2015 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

Zobacz więcej

2015-06-30 13:11

Seminarium dot. form pomocy i wsparcia na rynku pracy

29 czerwca w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie odbyło się seminarium „Formy pomocy i wsparcia na rynku pracy – gdzie szukać, jak skorzystać?”. Adresatem przedsięwzięcia byli przedstawiciele instytucji partnerskich współpracujących z tarnowskim Centrum.

Zobacz więcej

2015-06-30 09:05

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników 45 +

Wojewódzki Urząd Pracy serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zobacz więcej

2015-06-29 14:06

Zmiany w Planie Działania dla Priorytetu VII PO KL

Informujemy, że w dniu 25 czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziło zmiany w Planie Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL.

Zobacz więcej

2015-06-29 11:14

Czerwcowe tarnowskie Targi Pracy

W czerwcu doradcy zawodowi tarnowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wzięli udział w dwóch wydarzeniach targowych. 23 czerwca odbyły się Wakacyjne Targi Pracy, których organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, a 24 czerwca - XII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Zobacz więcej

2015-06-24 09:50

Ruszył pierwszy nabór w ramach RPO WM

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Zobacz więcej

2015-06-24 09:29

Festiwal Funduszy Europejskich - już w niedzielę w Tarnowie

Miliony atrakcji dla całej rodziny! „Małopolska myśli o Tobie. Festiwal Funduszy Europejskich” już 28 czerwca na Rynku i Placu Rybnym w Tarnowie.

Zobacz więcej

2015-06-19 10:45

Doradcy WUP na Targach Pracy w Miasteczku Galicyjskim

18 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości organizowane w ramach projektu Twoja Szansa realizowanego przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Powiatem Limanowskim i Powiatem Gorlickim.

Zobacz więcej

2015-06-19 08:50

Pierwszy konkurs PO WER w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs dla instytucji rynku pracy. Do podziału są pieniądze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz więcej

2015-06-18 09:57

Pracodawca – Rynek – Pracownik

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania małopolskich pracodawców.

Zobacz więcej

2015-06-17 13:45

PO WER w Małopolsce

Zapraszamy na stronę www.power.wup-krakow.pl. Znajdują się tam informacje o naborach oraz wytyczne dla instytucji zamierzających realizować projekty.

Zobacz więcej

2015-06-16 12:25

Spotkanie koordynacyjne dla doradców klienta z powiatowych urzędów pracy województwa małopolskiego

W dniu 15 czerwca odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie spotkanie koordynacyjne dla doradców klienta z powiatowych urzędów pracy. Organizatorem spotkania było Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie.

Zobacz więcej

2015-06-12 09:10

O uczeniu się przez całe życie

W dniach 8-10 czerwca już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu „The Lifelong Learning HUB”. Gospodarzem wydarzenia był WUP Kraków.

Zobacz więcej

2015-06-11 10:31

Orawskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

Pracownicy Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uczestniczyli w Orawskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej

2015-06-10 08:15

Małopolska świętuje

10 czerwca obchodzimy Święto Małopolski.

Zobacz więcej

2015-06-09 15:31

Spotkanie dla doradców zawodowych w subregionie tarnowskim

9 czerwca w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbyło się już kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: „Aktywny absolwent – jak uniknąć bezrobocia wśród młodzieży”. Wśród uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim.

Zobacz więcej

2015-06-09 11:40

Eksperci o kompetencjach

8 czerwca z okazji Małopolskiego Dnia Uczenia się odbyło się międzynarodowego wydarzenie eksperckie poświęcone kompetencjom na start.

Zobacz więcej

2015-06-03 13:05

Szukasz pracy? Dowiedz się jak robić to efektywnie!

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na zajęcia dla osób zainteresowanych poznaniem efektywnego poszukiwania pracy pn.: " Metody poszukiwania zatrudnienia"

Zobacz więcej