Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności

Aktualności

2017-08-01 09:40

Komunikat dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przekazuje informacje osobom, które uczestniczyły w projekcie "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego", realizowanym przez Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. i nie otrzymały należnych im świadczeń (np. stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem).

Zobacz więcej

2017-07-24 12:00

70 mln zł na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników

Szybko, na jasnych zasadach i bez skomplikowanych formalności – tak będą funkcjonować Małopolskie Bony Rozwojowe.

Zobacz więcej

2017-07-19 14:15

Bezrobotni znaleźli pracę przy zabytkach

Muzea, biblioteki, urzędy gmin, centra i domy kultury – to w tych miejscach zdobywają doświadczenie zawodowe uczestnicy Programu Regionalnego "Konserwator".

Zobacz więcej

2017-07-19 09:25

Zostań liderem aktywizacji osób młodych!

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy "Lider aktywizacji osób młodych", w ramach którego zostaną nagrodzone instytucje stawiające na jakość swojej oferty.

Zobacz więcej

2017-07-19 08:15

Rolniku, skorzystaj z dopłat na szkolenia!

Produkty wytwarzane przez małopolskie gospodarstwa zyskują coraz więcej zwolenników za granicą, dlatego dla rolników staje się ważna znajomość języków obcych. Aby usprawniać produkcję, muszą z kolei znać technologie cyfrowe.

Zobacz więcej

2017-07-13 11:45

Transfer zasiłku po pracy za granicą

Prawie 1400 osób w samej Małopolsce pobierało w 2016 r. zasiłek dla bezrobotnych, którzy powrócili do kraju po pracy za granicą, a 530 transferowało zasiłek z krajów UE, EOG.

Zobacz więcej

2017-07-10 11:30

O Bilansie Kariery w Pleśnej

W niedzielę, 9 lipca, w Pleśnej odbyło się XV Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna. Byli tam także nasi doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Zobacz więcej

2017-07-04 08:25

Jesteśmy w finale RegioStars Awards!

Projekt "PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" znalazł się w gronie finalistów konkursu RegioStars 2017.

Zobacz więcej

2017-07-03 11:05

Spadło bezrobocie w Małopolsce

W maju 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 6,0%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

Zobacz więcej

2017-07-03 08:45

Co wydarzyło się podczas VII Małopolskiego Dnia Uczenia się?

Zgodnie z obietnicą publikujemy pełne podsumowanie tegorocznej edycji Małopolskiego Dnia Uczenia się, odbywającej się pod hasłem: "Każdy może zrobić karierę". Wzięło w niej udział 50 instytucji, które łącznie zaplanowały 90 wydarzeń w całej Małopolsce.

Zobacz więcej

2017-06-30 10:30

Informacja dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prosi o kontakt osoby, które uczestniczyły w projekcie "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego", realizowanym przez Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. i nie otrzymały należnych im świadczeń (np. stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem).

Zobacz więcej

2017-06-28 14:10

Pewna opieka dla seniora!

Nowatorski sposób zapewnienia opieki osobom starszym w miejscu ich zamieszkania – to kolejne przedsięwzięcie WUP w Krakowie, którego realizacja rozpoczęła się 26 czerwca.

Zobacz więcej

2017-06-28 11:05

Zmieniliśmy się dla Was

Od tego miesiąca mieszkańcy Małopolski mogą korzystać z usług doradców zawodowych w odnowionych CIiPKZ w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2017-06-27 14:15

Wymieniali się doświadczeniami na temat potwierdzania efektów uczenia się

27 czerwca 2017 r. w WUP w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Walidacja efektów uczenia się formalnego i pozaformalnego (Effect VPL)".

Zobacz więcej

2017-06-22 10:35

Byliśmy na Wakacyjnych Targach Pracy

W środę, 21 czerwca 2017 r., doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie uczestniczyli w Wakacyjnych Targach Pracy, podczas których zachęcali do skorzystania z usług WUP.

Zobacz więcej

2017-06-22 09:45

Mnożymy możliwości

21 czerwca w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie WUP odbyło się kolejne spotkanie dla doradców zawodowych pod hasłem: "Mnóż możliwości". Wśród uczestników znaleźli się zarówno doradcy zawodowi z urzędów pracy, jak i instytucji edukacyjnych działających w subregionie tarnowskim.

Zobacz więcej

2017-06-20 13:40

Bony szkoleniowe dla rolników

Do doradców zawodowych w naszym regionie coraz częściej trafiają rolnicy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje. Jak mogą to zrobić?

Zobacz więcej

2017-06-19 08:00

Zmiany w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962).

Zobacz więcej

2017-06-16 12:05

Odwiedź odnowione Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Od 16 czerwca mieszkańcy subregionu tarnowskiego mogą korzystać z usług w odnowionym CIiPKZ w Tarnowie.

Zobacz więcej

2017-06-14 14:20

Zapraszamy na spotkania dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawców z powiatów: nowosądeckiego i tarnowskiego zachęcamy do udziału w spotkaniach poświęconych KFS, z którego można korzystać za pośrednictwem PUP.

Zobacz więcej