Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Aktualności

Aktualności

2013-03-15 10:25

Polsko-słowackie porozumienie dla rynku pracy

13 marca w Nowym Sączu przedstawiciele 65 instytucji z Polski i Słowacji podpisali porozumienie o wspólnym działaniu dla przygranicznego rynku pracy.

Zobacz więcej

2013-03-13 10:25

Pospolite ruszenie doradców

WUP w Krakowie zaprasza do udziału w spotkaniu tematycznym pt. "Wyzwania dla doradztwa zawodowego". Spotkanie odbędzie się 22 marca w godz. 11:00-14:00.

Zobacz więcej

2013-03-13 08:50

Na rzecz polsko-słowackiego rynku pracy

Już od dziewięciu lat Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie współpracuje ze słowackimi służbami zatrudnienia. Uroczyste podpisanie umów o współpracy nastąpi podczas konferencji podsumowującej projekt „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" - 13 marca br. w Nowym Sączu.

Zobacz więcej

2013-03-12 14:10

Spotkania informacyjno-warsztatowe EURES w regionie tarnowskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach grantu EURES 2012/2013 organizuje na terenie Małopolski spotkania promujące usługi sieci Europejskich Służb Zatrudnienia i mobilność zawodową w krajach UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtenstein i Szwajcarii.

Zobacz więcej

2013-03-12 08:25

Portal o transgranicznym rynku pracy

W ramach projektu „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” uruchomiony został portal internetowy www.praca-plsk.eu. Stanowi on kompendium wiedzy na temat rynku pracy w regionie przygranicznym Polski i Słowacji.

Zobacz więcej

2013-03-07 12:55

Między pracą a macierzyństwem

W Krakowie 15 marca odbędzie się konferencja pod hasłem „Między pracą a macierzyństwem, czyli mama może wszystko”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Spotkanie ma na celu pokazanie pozytywnych przykładów kobiet łączących rozwój osobisty i zawodowy z macierzyństwem.

Zobacz więcej

2013-03-06 15:00

Wyniki rekrutacji - Konserwator

W projekcie "Konserwator" zostały przygotowane listy osób, które będą kierowane na rozmowy kwalifikacyjne do tegorocznych organizatorów miejsc pracy i staży zawodowych.

Zobacz więcej

2013-03-05 08:50

Małopolska jest otwarta na wiedzę

W poniedziałek, 4 marca podczas VI Konferencji Małopolska otwarta na wiedzę przedstawiciele firm oraz instytucji rynku pracy i szkoleń, samorządowcy, naukowcy dyskutowali o jakości szkoleń.

Zobacz więcej

2013-03-01 13:55

Barometr zawodów 2013

WUP Kraków - Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zaprasza do zapoznania się z wynikami kolejnej edycji badania „Barometr zawodów”.

Zobacz więcej

2013-02-28 12:00

Rozgrywka gry symulacyjnej „Chłopska szkoła biznesu”

27 lutego przeprowadzono pierwszą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie rozgrywkę gry symulacyjnej „Chłopska szkoła biznesu”.

Zobacz więcej

2013-02-26 13:55

Na rzecz osób starszych na rynku pracy

W piątek 22 lutego 2013 roku w Krakowie odbyła się kolejna konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność Pokoleń”, organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Zobacz więcej

2013-02-26 10:10

"Radzenie sobie ze stresem" – zapraszamy na zajęcia w Tarnowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie zaprasza na warsztat pn. "Radzenie sobie ze stresem".

Zobacz więcej

2013-02-25 08:00

Spotkanie „Lokalny klaster społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

W dniu 21 lutego br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie odbyło się spotkanie „Lokalny Klaster Społeczny – szansą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie tarnowskim.

Zobacz więcej

2013-02-22 08:20

Krakowskie Targi Kariery

Już 7 marca 2013 roku na Krakowskim Kampusie UJ, odbędzie się wiosenna edycja Krakowskich Targów Kariery na UJ. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zobacz więcej

2013-02-18 15:05

Wsparcie dla zwalnianych pracowników

Pracownicy małopolskich firm, którzy są zagrożeni utratą pracy lub zostali zwolnieni, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia oferowanego przez urzędy pracy.

Zobacz więcej

2013-02-13 19:00

5 lat Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

VI Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę” odbędzie się 4 marca 2013 roku pod hasłem „Stawiamy na współpracę”. Przedstawiciele instytucji należących do partnerstwa będą na niej obchodzić jubileusz 5-lecia MPKU.

Zobacz więcej

2013-02-07 13:45

Od zwolnienia do zatrudnienia pracownika – jak to zrealizować?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie dla pracodawców/inwestorów w zakresie zwolnień oraz rekrutacji pracowników.

Zobacz więcej

2013-02-07 10:20

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Konserwator"

Kandydaci do projektu "Konserwator" mogli składać swoje formularze zgłoszeniowe do 22 lutego. Obecnie trwa weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.

Zobacz więcej

2013-02-07 09:30

Jesteś niepracującym rodzicem? Określ ważne dla Ciebie cele

Jesteś niepracującym rodzicem? Chcesz określić ważne dla Ciebie cele w obszarze zawodowym i/ lub osobistym oraz opracować plan ich osiągnięcia?

Zobacz więcej

2013-02-05 14:00

Organizatorzy form wsparcia w w projekcie „Konserwator” wyłonieni

23 stycznia zakończyło się składanie ofert na organizację zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych w ramach projektu.

Zobacz więcej