Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny
Informacja dot. EFS

Informacja dot. EFS
plac Na Stawach 1
tel.: 12 42 40 737
faks: 12 619 84 32
e-mail: efs@wup-krakow.pl

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

W obecnej perspektywie unijnej 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, która wdraża dwa programy: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM).

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje działania na rzecz programu Gwarancje dla młodzieży (GdM).

W latach 2007-2013 WUP w Krakowie pośredniczył w wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Dzięki dotacjom przyznawanym w Małopolsce firmy, organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej itp. mogą zdobyć pieniądze na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich - fundusze mogą być przeznaczone między innymi na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

Osoby zainteresowane informacjami na temat obecnie realizowanych programów zapraszamy na strony dedykowane:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Gwarancje dla młodzieży