Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Kto może skorzystać?

Osobami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży są ludzie bez pracy, którzy jej nie szukają, nie uczą się i nie zdobywają żadnych kompetencji zawodowych, czyli należą do tzw. kategorii NEET (od angielskiego Not in Education, Employment or Training).

W ramach Gwarancji dla młodzieży zostały wyłonione 4 grupy:

  • osoby w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
  • osoby w wieku 18-29 lat, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia;
  • osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni, w tym również studenci zaoczni i wieczorowi;
  • absolwenci szkół i uczelni, pozostający bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz  bezrobotni w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.