Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Kto realizuje program?

Program jest realizowany na szczeblach regionalnym/lokalnym oraz centralnym. Dużą rolę odgrywają wojewódzkie urzędy pracy.

Na szczeblu regionalnym/lokalnym Gwarancje dla młodzieży realizowane będą przez:


Na szczeblu centralnym realizatorami Gwarancji dla młodzieży są:


Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy

Instytucją koordynującą wsparcie dla osób młodych w województwie w ramach GdM jest Wojewódzki Urząd Pracy, któremu przypisane zostały następujące zadania do realizacji:

  • współpraca z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi na swoim terenie oraz z MPiPS i MIR w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży;
  • określenie priorytetów i celów programów w ramach Gwarancji dla młodzieży, zgodnie z potrzebami regionalnych rynków pracy;
  • określenie w partnerstwie zasady konkursów regionalnych;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie aplikacji od realizatorów poszczególnych projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, również w formule konkursów regionalnych;
  • wykorzystywanie systemu EURES dla skutecznej realizacji Gwarancji dla młodzieży.