Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Gwarancje dla młodzieży / Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

Koncepcja działań przygotowawczych do wdrażania w Małopolsce Gwarancji dla młodzieży została ujęta w ramy projektu Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży (MGM).

O Małopolskich Gwarancjach dla Młodzieży
Skuteczne wchodzenie osób młodych na rynek pracy jest jednym z priorytetów prowadzonej w regionie polityki rynku pracy.
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych powstało z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na mocy Porozumienia z dnia 15.12.2014 r.
Aktualności