Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

7,5 tys. młodych osób znalazło pracę

W Małopolsce od początku realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego Instytucją Pośredniczącą w regionie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, z pomocy skorzystało prawie 23 tysiące osób w wieku 15-29 lat.

4600 kobiet i 2900 mężczyzn znalazło pracę. Łącznie ponad 22,7 osób. To efekty realizacji projektów w Małopolsce.

Formy wsparcia

W znalezieniu stałego miejsca zatrudnienia wykorzystywane były takie formy pomocy jak: bony na zasiedlenie - otrzymało je 610 osób czy bony szkoleniowe, które dostały 372 osoby. Ponadto 277 osób skorzystało z bonów stażowych. Przyznano też 3300 dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Ty też możesz wziąć udział w projekcie

Obecnie trwa nabór chętnych do uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach PO WER. Mogą z nich skorzystać młodzi Małopolanie  - w wieku do 30. roku życia, którzy nie pracują i nie uczą się (sprawdź).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 Małopolska ma otrzymać ponad 190 milionów euro, a pomocą z tego programu objętych ma być blisko 70 tysięcy młodych ludzi.

Wartość do tej pory zrealizowanych oraz obecnie realizowanych umów wynosi łącznie 391,5 mln zł.