Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Gwarancje dla młodzieży / Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży / Aktualności / Informacja dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Informacja dla uczestników projektu "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prosi o kontakt osoby, które uczestniczyły w projekcie "Moja kariera w moich rękach - aktywizacja zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego", realizowanym przez Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. i nie otrzymały należnych im świadczeń (np. stypendiów stażowych, stypendiów szkoleniowych, zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem).

Osoby te proszone są o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, ponieważ istnieje możliwość otrzymania zaległych należności.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, do których należy się zgłaszać:

Poza kontaktem telefonicznym i mailowym możliwy jest również kontakt pisemny lub osobisty.

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, pokój 606 (VI piętro)

Kontakt telefoniczny i osobisty - w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przed skontaktowaniem się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie należy zgromadzić wszystkie dokumenty, potwierdzające udział w projekcie (np. umowy stażowe, listy obecności na stażu, itp.)

Termin zgłaszania się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: do 31 lipca 2017 r.