Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Nie zwlekaj! Otrzymaj szansę na bon stażowy

Masz pracodawcę, u którego chciałbyś odbyć staż? Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni po bony stażowe dostępne w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III".

Do udziału w stażu w ramach bonu stażowego kierowane będą osoby młode w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz którym zaplanowano staż w ramach bonu stażowego w Indywidualnym Planie Działania.

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do doradcy klienta w celu zweryfikowania spełnienia warunków do przyznania bonu stażowego.

Ilość możliwych do przyznania bonów stażowych w ramach naboru wynosi 10.

Wnioski można składać od 31 stycznia 2017 r. na dzienniku podawczym - pokój nr 13 (I piętro).

Planowany termin realizacji: 18.04.2017-18.10.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - znajdują się na stronie internetowej urzędu.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni