Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zachęca do udziału w projekcie "Aktywni i młodzi na rynku pracy". W ramach niego można m.in. odbyć staż i szkolenie zawodowe.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby:

 • w wieku 15-29 lat;
 • mieszkające na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego lub powiatu dąbrowskiego;
 • bierne zawodowo (nie pracujące i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy);
 • nie kształcące się, tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne Plany Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudniania Wspieranego,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże zawodowe od 3 do 9 miesięcy,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/miesiąc,
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 6,64 zł/h netto.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w dniach 16-20 stycznia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w biurze projektu przy ul. Krakowskiej 13 (III p.) w Tarnowie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu "Aktywni i młodzi na rynku pracy" znajdują się na stronie http://aktywnimlodzi.pl/.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: http://aktywnimlodzi.pl/