Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

"Udział w projekcie pomógł mi uwierzyć w siebie!"

Pani Anna postanowiła zgłosić się do projektu "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej". Co zyskała, uczestnicząc w inicjatywie? Zachęcamy do lektury.

"Gdy w maju 2016 roku zostałam uczestnikiem projektu "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" nie miałam pojęcia, jak bardzo zmieni on moje życie. Pewnego dnia, jeden z moich terapeutów zajęciowych zachęcił mnie bym spróbowała swoich sił w tym rozwijającym przedsięwzięciu. Będąc osobą ambitną i niebojącą się nowych wyzwań, bez namysłu podjęłam działanie i zapisałam się do projektu, aby poznać lepiej swój potencjał.

Urokliwy pensjonat "U Pana Cogito" posłużył jako miejsce moich spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym, którzy przez kilka miesięcy pomagali mi oraz innym uczestnikom w odnalezieniu się na rynku pracy i w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W towarzystwie innych młodych ludzi, którym zależało na znalezieniu pracy, brałam udział w warsztatach szkoleniowych z psychologiem oraz na temat poruszania się po rynku pracy, które przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

Poznałam wtedy sposoby rozwiązywania barier w znalezieniu pracy, redukcji stresu oraz poszukiwania pracy. Psycholog z doradcą zawodowym nauczyli nas pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, a także przygotowali nas do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto zajęcia warsztatowe szły w parze z naprawdę dobrą zabawą.

Wkrótce po zaczęłam chodzić na intensywny kurs komputerowy, który zakończył się egzaminem na poziomie ECDL Base.

Kurs ten w całości został mi sfinansowany, a na moje konto wpłynęło dodatkowo stypendium szkoleniowe. Bardzo wysokie wyniki moich egzaminów zmotywowały mnie do dalszych kroków - uzyskania wymarzonego stażu.

W związku z tym, że miałam małe doświadczenie zawodowe wraz z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego przystąpiliśmy do pisania mojego CV kompetencyjnego, które potem wysłaliśmy różnym instytucjom.

Po odbytych rozmowach rekrutacyjnych po jakimś czasie dostałam wiadomość, że przyjęto mnie na trzymiesięczny staż w krakowskiej redakcji "Gazety Wyborczej". Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić euforii, która ogarnęła mnie w momencie, gdy dotarły do mnie te wieści.

Spełniło się moje marzenie, a co najważniejsze udział w projekcie "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej" sprawił, że wreszcie uwierzyłam w siebie i w swoje możliwości!"

Anna F.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu "Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej", realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych, można znaleźć tutaj.