Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Zdobądź szansę na dobry start na rynku pracy!

7 Cubes Sp. z o.o. realizuje projekt "Moja szansa na dobry start", dzięki któremu wsparcie otrzyma 150 Małopolan.

Cel główny projektu stanowi podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez minimum 96% z 150 uczestników projektu (90 kobiet i 60 mężczyzn), czyli przez osoby młode z obszaru województwa małopolskiego, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Biorąc udział w projekcie, młodzi Małopolanie mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym rekrutacji, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, znajdują się na stronie mojaszansa.7cubes.pl.

Źródło: mojaszansa.7cubes.pl