Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Zwiększają swoje szanse na rynku pracy

LGD Korona Sądecka realizuje projekt "Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych", dzięki któremu wsparcie otrzyma 160 Małopolan.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 160 osób młodych (w tym 100 kobiet) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z 4 gmin województwa małopolskiego (Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów gm. miejska, Grybów gm. wiejska) i podjęcie pracy przez 98 osób (w tym 61 kobiet) poprzez zapewnienie pomocy w określaniu i realizacji ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji/doświadczenia zawodowego - do końca marca 2018 r.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości uczestników;
  • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  • szkolenia;
  • staże;
  • pomoc w podjęciu działalności gospodarczej i dotacja na jej rozpoczęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, znajdują się na stronie http://lgdkoronasadecka.pl/strona/projekt-na-rzecz-mlodych.

Źródło: LGD Korona Sądecka