Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych powstało z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na mocy Porozumienia z dnia 15.12.2014 r.

Obecnie Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych liczy niemal 80 instytucji reprezentujących sektory: obywatelski (fundacje, stowarzyszenia), biznesu (organizacje pracodawców, firmy, przedsiębiorstwa społeczne), edukacji (uczelnie, akademickie biura karier, szkoły), samorządowy (WUP w Krakowie, powiatowe urzędy pracy, gmina miejska Kraków i jej jednostki organizacyjne), Małopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełonsprawnych oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

Celem partnerstwa jest zintegrowanie partnerów podejmujących działania na rzecz ludzi młodych w regionie poprzez:

  • tworzenie konkurencyjnego w stosunku do pozostałych województw rynku pracy dla osób młodych, oferującego im stabilne miejsca pracy;
  • wsparcie aktywizacji zawodowej osób młodych, dostosowane do ich potrzeb i niwelujące bariery;
  • wsparcie pomysłowości i przedsiębiorczości osób młodych;
  • promowanie wśród osób młodych postawy aktywności społecznej i zawodowej odpowiedzialności za własny rozwój i szacunku do pracy.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych realizuje założenia "Gwarancji dla młodzieży", tworząc regionalne forum dialogu i współpracy interesariuszy wspierających osoby młode oraz reprezentujących młodzież.

Do pobrania: