Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Informacja dot. EFS

Informacja dot. EFS
plac Na Stawach 1
tel.: 12 42 40 737
faks: 12 619 84 32
e-mail: efs@wup-krakow.pl

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem ogólnopolskim dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on odpowiedzią na konieczność wsparcia obszarów zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Z tego Programu realizowane są również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Program stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. 

Jedna z osi priorytetowych POWER - „Osoby młode na rynku pracy" dedykowana jest osobom w wieku 15-29 lat, pozostającym bez pracy (również niezarejestrowanym w urzędach pracy), w tym w szczególności osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). Część działań tej osi realizowana jest regionalnie. W Województwie Małopolskim, Instytucją Pośredniczącą czyli m.in. prowadzącą nabory wniosków i wybierającą projekty do dofinansowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Osoby zainteresowane informacjami na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy do korzystania ze strony internetowej power.wup-krakow.pl.

Instytucje mogą znaleźć na stronie informacje, w jaki sposób można otrzymać dofinansowanie na realizację projektu wspierającego osoby młode, pozostające bez pracy.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 lat i chcą skorzystać m.in. ze szkoleń, staży lub otrzymać dotację na założenie własnej firmy znajdą w serwisie informacje, jak wziąć udział w projekcie.