Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Realizowane projekty Pomocy Technicznej
Informacja dot. EFS

Informacja dot. EFS
plac Na Stawach 1
tel.: 12 42 40 737
faks: 12 619 84 32
e-mail: efs@wup-krakow.pl

 

Realizowane projekty Pomocy Technicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w latach 2014-2020 realizuje projekty pomocy technicznej.

  1. Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na rok 2016
    Okres realizacji: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.
    Dofinansowanie projektu ze środków UE: 3 659 800,00 PLN
  2. Działalność Instytucji Pośredniczącej (WUP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 Pomoc Techniczna
    Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.
    Dofinansowanie projektu ze środków UE: 13 257 820,60 PLN

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 znajdziesz na stronie: www.power.wup-krakow.pl.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdziesz na stronie: www.rpo.malopolska.pl.