Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Europejski Fundusz Społeczny / Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Informacja dot. EFS

Informacja dot. EFS
plac Na Stawach 1
tel.: 12 42 40 737
faks: 12 619 84 32
e-mail: efs@wup-krakow.pl

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pasek RPO 2

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, odpowiedzialny będzie za przeprowadzanie naborów i ocen wniosków w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy.

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej poświęconej Funduszom Europejskim w Malopolsce.