Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Badania i analizy

Badania i analizy

Gromadzimy informacje o rynku pracy województwa małopolskiego. Patrzymy na rynek kompleksowo, aby trafnie ocenić potrzeby regionu.

Współtworzymy zasady i działania, dzięki którym rynek pracy będzie spełniał oczekiwania Małopolan. Ponadto dzięki tym dokumentom instytucje ubiegające się o środki publiczne mogą trafnie ocenić, czy ich projekty przyniosą korzyści dla regionu i czy wpisują się w założenia polityki regionalnej województwa.

WUP cyklicznie opracowuje następujące publikacje:

  • Ocena sytuacji na rynku pracy - coroczna analiza małopolskiego rynku pracy, przyjmowana przez Sejmik Województwa Małopolskiego,
  • Małopolski rynek pracy. Raporty tematyczne - omawiające najważniejsze zmiany, jakie zaszły na małpolskim rynku pracy w przeciągu roku, w takich obszarach jak gospodarka, zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja i kształcenie, kapitał ludzki, usługi rynku pracy; a także pokazujące syntetycznie sytuację w poszczególnych powiatach, 
  • Biuletyn kwartalny WUP - obejmujący syntetyczną informację o liczbie bezrobotnych, napływie i odpływie do rejestrów PUP, liczbie ofert pracy w poszczególnych powiatach, na tle województwa, 
  • Informacje miesięczne - zawierające dane o liczbie bezrobotnych, napływie i odpływie do rejestrów PUP, liczbie ofert pracy w ujęciu wojewódzkim,