Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Barometr zawodów

"Barometr zawodów" to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody w województwie małopolskim.

 Prognoza tworzona jest dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń, a także asystentów EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) i liderów klubów pracy. W Krakowie prognozę przygotowują pracownicy Grodzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia. Uczestnicy paneli eksperckich klasyfikują zawody w trzy grupy:

  •  zawodów deficytowych, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - niewielka,
  • zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
  •  zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców

 

Podczas oceny eksperci posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych bezrobotnych w konkretnym zawodzie. Jednak dane te pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą. Wiedza ekspertów pozwala na zweryfikowanie, czy osoby te są zdolne i chętne do podjęcia pracy (czy posiadają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz potwierdzające je certyfikaty, czy dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym itp.).

Wyniki badania dostępne są w serwisie Barometr zawodów.