Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Badania i analizy / Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności

Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności

Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności to zestawienia na temat ofert oraz liczby bezrobotnych w poszczególnych zawodach.

Przedstawione są w układzie obejmującym województwo oraz powiaty. W szczególności mogą służyć jako źródło danych przy wypełnianiu formularza Opiniowanie nowego kierunku kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Krakowie.

Każde zestawienie składa się z arkusza zbiorczego dla Małopolski oraz 22 arkuszy dla powiatów. Każdy arkusz zawiera zestawienie zawodów, wraz kodami zawodu wg KZiS 2014.

Informacja dla korzystających z opracowań: