Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Badania i analizy / Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych (ZDIN) w Małopolsce to zestawienie informacji o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności.

Opracowanie jest sporządzane w oparciu o dane zawarte w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa małopolskiego i daje wgląd w informacje o bezrobotnych oraz ofertach pracy w województwie.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest od 2015 r. opracowywany według nowej metodologii przygotowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy.

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005