Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Rynek pracy w liczbach

Rynek pracy w liczbach

Rynek pracy w liczbach to tabele zawierające zestawienia danych z rejestrów powiatowych urzędów pracy województwa małopolskiego.

Dane obejmują następujące obszary tematyczne:

  • ilość i strukturę osób bezrobotnych (dwa rodzaje danych: napływ/odpływ w miesiącu oraz stan na koniec miesiąca),
  • formy pomocy (liczba osób objętych wybranymi formami pomocy),
  • oferty pracy (liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy),
  • bezrobocie rejestrowane (stopa bezrobocia rejestrowanego = liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/liczba osób aktywnych zawodowo, wyrażona w %).

 

Dane przedstawiono w układach:

  • zbiorczym dla województwa,
  • dla poszczególnych powiatów.

 

Dane dostępne TUTAJ (plik Excel) 

 

Zapraszamy również do korzystania z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych, aktualizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej oraz Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.